Behandeling en resultaat

Sta je als patiënt/ cliënt open voor de aanpak van je eigen klachten dan is er een goede uitgangspositie om over te gaan tot behandelen. Immers jij zelf bent verantwoordelijk voor je eigen herstel . De therapeut kan dat niet zonder eigen inzet en motivatie. De oefentherapeut kijkt als er bijvoorbeeld klachten zijn op het gebied van bewegen samen met u naar uw lichaamshouding, manier van bewegen en de daarbij behorende omgevingsfactoren en analyseert deze samen met u. Op die manier wordt u zich bewust van wat u zelf doet waardoor u de ontstane klachten zelf in stand houd.Wat gebeurt er fysiek gezien tijdens bewegen en ziet u bijvoorbeeld als u zit, staat, loopt, uw dagelijkse werkzaamheden verricht, u sport beoefend, uren ter ontspanning met een tablet of telefoon in de weer bent of juist omdat u zich uitgeblust voelt de hele dag niets doet maar alleen maar zit? Hebt u daar wel eens bij stil gestaan….. er bewust naar ‘gekeken’?.De therapeut leert u als u dat wilt hierin meer inzicht te krijgen welke spieren en gewrichten het daarbij zwaar te verduren krijgen?. U kijkt daarbij niet alleen naar de klachten op zichzelf maar naar het functioneren van uw gehele lichaam en uitvoering van het bewegen. De oefentherapeut laat u zien wat uw gewoonte houding/ bewegingen zijn en wat u daaraan zou kunnen verbeteren.De eerste stap naar herstel wordt hier gezet. Ben je je bewust van iets….. dan kan je gaan veranderen. Bewustwording wordt gestimuleerd en inzicht krijgen in eigen houding/ beweeggedrag met wordt verkregen behulp van spiegels en zo nodig video opnames [welke beveiligd zijn en of direct worden verwijdert].Natuurlijk is het niet gemakkelijk gewoontes van jaren te veranderen. Daarom zal de oefentherapeut altijd rekening houden met de omstandigheden thuis en op uw werk. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk wat u dagelijkse beweegstijl is of u een zittend of staand beroep heeft, zwaar lichamelijk werk doet, of kleine kinderen verzorgt, onder grote emotionele [werk]druk staat e.a. Tijdens de behandeling leert u en krijgt u diverse adviezen omtrent gunstig bewegen aangereikt , leert u diverse oefeningen/ ‘tools’ te gebruiken om uw eigen klachten de baas te worden.                                                                                                                                                                         Het behaalde resultaat te handhaven is niet gemakkelijk. Er is zeker discipline nodig om het geleerde te blijven doen. Om houding en bewegingsgedrag blijvend gunstig uit te voeren. Maar als je dat lukt dan heb je voor de rest van je leven geleerd hoe je zelf de baas bent over je klachten en kun je bij terugval jezelf wederom laten herstellen. Het eindresultaat van een behandelperiode Klachtenvrij door gewoontevorming. Als eindresultaat wordt gestreefd naar volledige gewoontevorming. Hiermee kan bereikt worden dat klachten niet meer terugkeren, bijvoorbeeld door blijvend een gezondere houding en manier van bewegen aan te nemen. Leren omgaan met klachten. Bij blijvende pathologie (onderliggende ziektes of aandoeningen) en chronische klachten, is het leren omgaan met de klacht of functiebeperking een belangrijk einddoel. Gedragsverandering door inzicht. Het verkrijgen van inzicht in de aard en oorzaak van klachten werkt vaak al verhelderend. Hierdoor is het mogelijk gunstiger te functioneren tijdens dagelijkse activiteiten. Of u meer actief te blijven inzetten voor uw eigen herstelproces.