Wat is oefentherapie?

Oefentherapie is een paramedische behandelmethode.  

De oefentherapie is gericht op het voorkomen, verminderen en opheffen van klachten die samenhangen met een verkeerde dagelijks terugkerende houding, een ongunstige manier van bewegen, ongunstig gebruik maken van spieren en of een verstoorde balans tussen uw belasting en belastbaarheid [inspanningen en ontspanningen]. Bijna in alle gevallen is er sprake van een combinatie van deze factoren waardoor er  fysieke klachten ontstaan of waardoor er sprake is van steeds weer terugkerende klachten. Soms is er sprake van klachten door een aangeboren afwijking en of [chronische] ziekte. 
 
De oefentherapie is altijd gericht op de hulpvraag van de patiënt/ cliëntWat de patiënt zelf wil leren in de therapie om de bestaande klachten voor nu en in de toekomst aan te pakken staat centraal en is het uitgangspunt. De oplossing van de oorzaak van de ontstane [fysieke] situatie staat centraal. 

Tevens wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt/ cliënt ten aanzien van een actieve aanpak om de eigen klachten aan te pakken. Er is een optimale samenwerking nodig tussen de therapeut en de patiënt/ cliënt om te komen tot een succesvol hersteltraject.  

Daarbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van de patiënt.   

De kracht van oefentherapie is dat de therapie zich niet alleen richt op bijvoorbeeld ontspanning, spierversterking en of vergroting van de beweeglijkheid aangedane regio maar op het ontwikkelen van een nieuw bewust lichaamsgevoel en een gunstiger gebruik van uw lichaam.  

U leert uw houding en bewegingen zelfstandig te analyseren, te corrigeren en het geleerde toe te passen in uw dagelijkse leven. Houding en beweging worden zo voor u iets ‘eigens’. 

Na afloop van de behandeling bent u naast een kenner van uw eigen lichaam ook uw eigen behandelaar. U zult daardoor minder snel terugvallen in het behandelcircuit.  

De oefentherapie werkt vanuit een holistische denkwijze. Er is continue aandacht voor de mens als geheel wat wil zeggen dat het belangrijk is dat er een balans is tussen biologische, psychologische en sociale aspecten.  

De werkwijze

Aanmeldprocedure en behandeltraject.

 

U kunt zich aanmelden op twee manieren:

1. via een verwijskaart, welke u hebt ontvangen van uw huisarts of specialist.

2. via DTO [directe toegankelijkheid oefentherapie]. Dit houdt in dat u zich zonder tussenkomst van uw huisarts of specialist kan aanmelden.

Aanmelden kan telefonisch of middels het schrijven van een email naar otmveenendaalzuidwest@gmail.com en of petrahaga@gmail.com.

Vervolgens neemt één van de therapeuten telefonisch contact met u op om een afspraak te maken.

Tijdens uw eerste afspraak nemen we in de eerste plaats en naar aanleiding van de door de arts gestelde diagnose/ bevindingen een anamnese af. Uw persoonlijke hulpvraag staat tijdens de dit gesprek centraal.

 

Na dit gesprek volgt het oefentherapeutisch onderzoek. Het algeheel lichamelijk onderzoek houdt onder meer in dat u, nav de hulpvraag, in eerste instantie onderzocht wordt middels een algemeen onderzoek waar in we kijken naar statiek, skeletopbouw, spierlengtes, spiertonus, spierkracht en ook de beweeglijkheid van de gewrichten. Als tweede kijken we naar de uitvoering van de dagelijkse handelingen van de patiënt en worden deze geanalyseerd.

Als derde mogelijkheid doen we zo nodig specifieke aanvullende testen bijvoorbeeld m.b.t. ademhaling, conditie, neurologische afwijkingen, motorische observatie ed. om zo te kunnen komen tot een goed oefentherapeutische werkdiagnose.

Als oefentherapeuten Mensendieck maken wij n.a.v. uw hulpvraag een behandelplan 'op maat'. Dit individuele behandelplan houdt rekening met de bevindingen uit het oefentherapeutisch onderzoek, uw lichamelijke conditie, uw geestelijk conditie en uw sociaal-maatschappelijke omstandigheden. Het behandelplan wordt altijd met u besproken en zal pas van start gaan met uw goedkeuring.

Hierna volgt de behandeling.