Kosten

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt dat de eerste 9 behandelsessies worden vergoed vanuit de basis verzekering en nog 9 extra behandelingen, indien de eerste 9 behandelsessies niet het gewenste resultaat hebben.

 

Bij volwassenen is de vergoeding vanuit de verzekering alleen mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor een zitting oefentherapie Mensendieck door een zorgverzekeraar ligt rond de €30.00. Het aantal behandelingen en het tarief wat vergoed wordt, is verschillend per zorgverzekeraar. Raadpleeg hiervoor uw zorgverzekering!

 

Enkele Indicaties voor oefentherapie zijn chronisch (lijst van borst) en zullen vanaf de 21e behandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. De eerste 20 behandelingen zullen worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering, mits u voldoende aanvullend verzekerd bent.

 

Klik hier als u vragen heeft over de vergoeding.

Directe toegankelijkheid oefentherapie

Onze praktijk is direct voor u toegankelijk voor een screening en een aanvullende beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing niet meer noodzakelijk is van een arts of medisch specialist.

Prijslijst

Consult oefentherapie 

Consult oefentherapie aan huis

Niet nagekomen afspraak*

Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

Screening bij DTO**

Intake en onderzoek na screening

€ 30,00

€ 46,50

€ 22,50

€ 48,65

€ 10,30

€ 30,00


* Niet afgezegd binnen 24 uur voor de behandeling (telefonisch of voicemail) of niet verschijnen op afgesproken tijdstip

** DTO= directe toegankelijkheid oefentherapie, dit is zonder verwijzing van een arts.

Dit is de standaard prijslijst voor:

• Cliënten die niet (voldoende) verzekerd zijn bij hun zorgverzekeraar voor behandeling oefentherapie Mensendieck.

• Cliënten die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar, waar geen contract mee is afgesloten.

• Op deze prijslijst zijn de algemene betalingsvoorwaarden van toepassing.

Betalingsvoorwaarden 

• De cliënt dient het volgende aan te leveren:

N.A.W. gegevens, BSN nummer, geldig ID bewijs en bij welke zorgverzekeraar hij/zij verzekerd is.

• De declaratie gaat, indien de cliënt aanvullend verzekerd is, voor de oefentherapeut rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben afgesloten. Indien de cliënt niet of on-voldoende verzekerd is en dus meer behandelingen heeft gehad dan door de verzekeraar wordt vergoed, krijgt de cliënt alsnog een factuur van de gemaakte kosten toegestuurd.

• De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor de dekking van de ge-leverde therapie. Met andere woorden, hoeveel behandelingen-heb ik te besteden volgens mijn zorgverzekering?

• Oefentherapie Veenendaal Zuid-West houdt zich het recht om de jaarlijkse tarieven te wijzigen.

• De kosten van de behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij de wettelijke vertegenwoordigers.

• Oefentherapie Veenendaal Zuid-West berekend de, bij haar cliënt in rekening te brengen, tarieven voor de behandeling aan de hand van de met de zorgverzekeraar gemaakte contractuele afspraken omtrent het honorarium.

• Facturen dienen binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur door de cliënt te zijn voldaan.

• Facturen die, na de 3e herinnering, nog niet zijn voldaan, worden uitbesteed aan informatie en incassobureau De Nederlanden bv. Op de website www.denederlanden.nl staan de voorwaarden en eventuele bijkomende kosten vermeld.